U organizaciji Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, 03.11.2022. godine, realizovana je poseta đaka drugog razreda srednje Tehničke škole „Mileva Marić – Ajnštajn“, smer Šumarski tehničar. Kroz predavanje koje je održao dr Branislav Kovačević đaci su imali priliku da se upoznaju sa radom Laboratorije za kulturu tkiva, kao i da saznaju više o plantažnom šumarstvu, stvaranju sorti topola i vrba, kao i rasadničkoj proizvodnji topola. 

 

Datum: 
2022 11 03