Kopaonik, 08-10. maj 2019. godine 

U cilju sprovođenja redovnih aktivnosti u okviru projekta „Praćenje uticaja prekograničnog aerozagađenja u šumskim ekosistemima na teritoriji Republike Srbije“, Institut za šumarstvo iz Beograda je u svojstvu Nacionalnog fokal centra Srbije organizovao zajednički sastanak, na kojem je diskutovano o dosadašnjim aktivnostima na tačkama nivoa 1 i 2, kao i aktivnostima koje će se sprovoditi u narednom period.

Sastanak je organizovan u Nacionalnom parku „Kopaonik“, i istom su prisustvovali predstavnici Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za šume, JP NP „Kopaonik“, Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredini iz Novog Sada, kao i predstavnici organizatora skupa, Instituta za šumarstvo iz Beograda. 

Ispred Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredini sastanku su prisustvovali prof.dr Saša Orlović, dr Leopold Poljaković-Pajnik i dr Milan Drekić, koji je tom prilikom prezentovao višegodišnje rezultate projekta na oglednim površinama nivoa 1 i 2, na području AP Vojvodine.

 

Datum: 
2019 05 08