U četvrtak, 24. novembra, u prostorijama Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu održana je radionica povodom završetka projekta „Development of Climate Smart Forestry (CSF) concept in the Republic of Serbia through mycorrhizal modulation of polyamine metabolism in pedunculate oak (Quercus robur L.) trees (MYCOCLIMArt)“. 

Projekat je finansiran od strane Fonda za nauku Republike Srbije, u okviru poziva PROMIS, i realizovan je u saradnji između Instituta za nizijsko šumarstvo šumarstvo i životnu sredinu i Prirodno-matematičkog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu. Samoj radionici prisustvovalo je oko 40 učesnika, koji su imali priliku da se upoznaju kako sa rezultatima ostvarenim u sklopu projekta, tako i rezultatima drugih istraživanja koja se sprovode na institutu, a neposredno su povezana sa aktivnostima sprovedenim u sklopu MYCOCLIMArt projekta. 

Podsećanja radi, jedan od glavnih ciljeva projekta MYCOCLIMArt bio je da se utvrdi i proceni uloga mikoriznih gljiva u ublažavanju abiotičkog (suše i povišene temperature) i biotičkog stresa (infekcija sa gljivom Erysiphe alphitoides) kod hrasta lužnjaka, kao jedne od potencijalno najugroženijih šumskih vrsta drveća na Balkanskom poluostrvu u svetlu klimatskih promena. Znanje dobijeno u ovom projektu o ponašanju hrasta lužnjaka u uslovima koji simuliraju izmenjene klimatske uslove u prisutvu i odsustvu mikoriznih gljiva je od velikog značaja za kreiranje programa pošumljavanja koji će biti u skladu sa klimatskim promena, čime se doprinosi razvitku koncepta tzv. “klimatski pametnog šumartsva” (eng. climate smart forestry), koji za cilj ima upotrebu šumskih vrsta i genotipova koji pokazuju veću otpornost na faktore abiotičkog i biotičkog stresa. Takođe, cilj projekta je bio da se generiše novo znanje u naučnim oblastima šumarstva, fitopatologije, biohemije i molekularne biologije biljaka, i ubrza razmena znanja i veština unutar novooformljenog multidisciplinarnog MYCOCLIMArt tima, te kroz primenu novih naučnih metoda i tehnologija poveća izvrsnost i vidljivost kako pojedinačnih istraživača, tako i samih naučnih institucija koje su bile nosioci i učesnici naprojektu.

 

Datum: 
2022 11 24