04.06.2021
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu je ove godine dopunio zbirku prenosivih mernih uređaja, tako da je istraživačima na raspolaganju i rezistograf nemačkog proizvođača IML Instrumenta mechanic, model RESI Power Drill. Ovaj uređaj ima široku primenu u šumarstvu, a glavna odlika istog jeste da na osnovu grafičkog prikaza otpora... Više
27.05.2021
Kao što je planirano budžetom projekta MYCOCLIMART, koji se finansira od strane Fonda za nauku Republike Srbije, u sklopu poziva PROMIS, u laboratoriji Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu instaliran je novi uređaj - tečni hromatograf visokih performansi (HPLC) u kombinaciji sa PhotoDiodaArrai (SPD-M20A-... Više
23.04.2021
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu je juče, 22. aprila 2021. na Dan planete Zemlje  započeo realizaciju Senzorne bašte i Staze zdravlja u okviru NATESS projekta. Sadnja biljaka se obavlja u selu Šatrinci, Opština Irig, a ovakav sadržaj i raspored biljaka će upotpuniti turističku ponudu regiona i obezbediti posetiocima Šumskog... Više
01.04.2021
Na Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu je u utorak, 30. marta održana konferencija „Uticaj biljaka na zdravlje ljudi i društvo u celini“ u sklopu NATESS projekta. Projekat Natural Selfness (NATESS) se ko-finansira od strane Evropske Unije kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje između Srbije i Mađarske. Institut na ovom... Više
24.03.2021
CONFERENCE: PLANTS IMPACT ON HUMAN HEALTH AND SOCIETY TUESDAY, 30.03.2021. 11.00-13.00 H (BELGRADE, SERBIA) ONLINE   The healing properties of nature are something we know for a long period of time. But is there a place for nature in current society? How do we interact with it? And what are the nature components that have the... Više
18.03.2021
U četvrtak, 18.3.2021. godine Institut za nizijsko šumarsvo i životnu sredinu (ILFE) bio je domaćin i organizator 6. sastanka projektnog tima koji zajednički sprovodi aktivnosti planirane projektom Interreg IPA CBC HUSRB 1602/31/0242 Natural Selfness (NATESS). Projektnom sastanku su osim članova projektnog tima Instituta, učestvovali predstavnici... Više
26.02.2021
Na izmaku februara tekuće godine, svetlost dana ugledao je sajt projekta „Razvoj koncepta "klimatski pametnog šumartsva" u Republici Srbiji kroz modulaciju metabolizma poliamina od strane mikoriznih gljiva na drveću hrasta lužnjaka (Quercus  robur L.) (MYCOCLIMArt)“, koji se u okviru poziva PROMIS finansira od strane Fonda... Više
01.02.2021
Na osnovu odluke koju je doneo The Joint Secretariat (JS), finansiranje Interreg Danube projekta “Resilient riparian forests as ecological corridors in the Mura-Drava-Danube Biosphere Reserve (REFOCuS)“ produženo je za 6 meseci i trajaće do 31. oktobra 2021. godine. Produžetak projekta je omogućen kroz kreiranje novog radnog paketa, pod... Više
15.01.2021
Tekst preuzet sa sajta euprava.gov.rs     Počevši od 11.01.2021. godine građani Srbije popunjavanjem jednostavnog upitnika na Portalu eUprava, mogu iskazati interesovanje za vakcinisanje protiv COVID-19.   Šta predstavlja ova usluga? Popunjavanjem jednostavnog upitnika iskazujete interesovanje da primite vakcinu... Više
28.12.2020
Iz štampe je izašao 206. broj naučnog časopisa za šumarstvo, hortikulturu i zaštitu životne sredine "Topola". Novi broj možete pogledati OVDE. Na osnovu kategorizacije naučnih časopisa, koje je objavilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za 2020. godinu, "... Više
26.06.2020
Dana 26.06.2020. godine objavljena je lista projekata prihvaćenih za finansiranje u okviru Interreg – IPA CBC Hungary – Serbia Trećeg poziva za prijavu projekata (reference number HUSRB/1903).  Institut za nizijsko šumarsko i životnu sredinu je u saradnji sa Javnim preduzećem Vojvodinašume (vodeći partner na projektu) i Alsó-Duna... Više
11.06.2020
Iz štampe je izašao 205. broj naučnog časopisa za šumarstvo, hortikulturu i zaštitu životne sredine "Topola". Novi broj možete pogledati OVDE.   Broj 205 (2020) Sadržaj   FUNGAL MICROFLORA BIODIVERSITY OF HEALTHY AND DISEASED Adansonia digitata AND Sclerocarya birrea ... Više
02.03.2020
Zaključno sa 02.03.2020. godine, završen je evaluacioni proces pristiglih projektnih prijava u okviru javnog poziva PROMIS Fonda za nauku Republike Srbije. Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu je u okviru pomenutog poziva aplicirao sa dve projektne prijave, koje su uspešno prošle oba kruga evaluacije, te na kraju prihvaćene za... Više
10.12.2019
Ovih dana iz štampe je izašao 204. broj naučnog časopisa za šumarstvo, hortikulturu i zaštitu životne sredine "Topola". Novi broj možete pogledati OVDE. Na osnovu kategorizacije naučnih časopisa, koje je objavilo Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije za 2019. godinu, "Topola... Više
05.12.2019
Kako unaprediti očuvanje i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa u jugo-istočnoj Evropi? Zbog čega je bitno proizvoditi reproduktivni materijal koji se karakteriše visokim genetičkim diverzitetom? Koja je funkcija genetičkog monitoringa šuma i kako je efikasno sprovesti? Upravo su ovo bila neka od pitanja o kojima je diskutovano na... Više
03.12.2019
Kada je 2010. godine izašao prvi broj časopisa „South-East European Forestry“ (SEEFOR), osnivači i izdavači časopisa su skromno najavili da se radi o novom regionalnom časopisu, čija misija jeste da se bavi problemima klasičnog i urbanog šumarstva u regionu jugo-istočne Evrope. Danas, 10 godina nakon izlaska prvog broja, sa pravom se može... Više