Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, Univerzitet u Novom Sadu učestvuje na HORIZON2020 projektu pod nazivom Systemic solutions for upscaling of urgent ecosystem restoration for forest-related biodiversity and ecosystem services (SUPERB), koji je počeo 1. Decembra 2021 godine. Naš  primarni ciljni u okviru ovog projekta je sinteza postojećih znanja o restauraciji šuma, kao i stvarna akcija na terenu, odnosno demonstracija dobrih praksi obanavljanja šuma.

SUPERB finansira Horizont 2020 kroz Grant Agreement 101036849 i u iznosu od 20 miliona evra za period implementacije projekta od 2021. do 2025. godine.

 

Od pogleda sa neba do akcije na terenu: SUPERB promoviše restauraciju i adaptaciju šuma širom Evrope

Zamislite da ste ptica koja leti iznad Evrope. Videli biste razne gradove i sela, reke, poljoprivredne predele i šume koje pokrivaju skoro trećinu Evrope. Mogli biste osmotriti raznolikost evropskog šumskog drveća: boje bi se pretapale od tamno zelene do crvenkaste, videli biste visoko i pravo drveće, ali i ona sikrivljena, mala i tanka stabla sa mnoštvom različitih oblika listova ili četina. Dok biste leteli nad Evropom, takođe biste naišli na degradirane šumske oblasti, izgorele u požarima ili uništene štetočinama, i lišće drveća pogođeno zagađenjem vazduha i patogenima, ili velike površine braon i žutog drveća pogođenog sušom.

Ovi negativni uticaji na šume postaju sve učestaliji i ozbiljniji, bilo zbog neobazrivih ljudskih intervecija ili aktuelnih klimatskih promena. Srećom, ima i dobrih vesti. Iz vazduha biste takođe videli ljude koji rade u ovim degradiranim šumama, sade ili seju buduće šume, ili štite šume koje se prirodno regenerišu. Otkrili biste ljude koji čuvaju preživela stara stabla ili čak mrtvo drvo, jer su ovi ljudi shvatili kolika je njihova vrednost za funkcionalan ekosistem. U takvim predelima, ako se sve uradi kako treba i uz malo sreće, ponovo će se razviti raznovrsna i zdrava šuma, kojom će još jednom lutati mnoga šumska stvorenja.

Iako postoji široka svest javnosti o hitnosti i važnosti očuvanja i obnove biodiverziteta, kao i usporavanja klimatskih promena, zapravo je potrebno mnogo više akcije na terenu kako bi se osiguralo dugoročno napredovanje šuma u Evropi. Niz političkih obaveza na evropskom nivou već postoji, uključujući Evropski zeleni sporazum  (European Green Deal) za 2019. godinu, Strategiju za zaštitu biodiverziteta EU (EU Biodiversity Strategy) za 2020. godinu i Strategiju EU za šume (EU Forest Strategy) do 2030. Ipak, na mnogim mestima još uvek je potrebna transformativna promena na terenu. 

 

Put  od izazova do prilike

Zato pokrećemo "Sistemska rešenja za unapređenje hitne restoracije ekosistema za poboljšanje biodiverziteta i ekosistemskih usluga" (SUPERB). Ovaj četvorogodišnji projekat sprovodi konzorcijum od 36 partnera iz nauke i prakse iz cele Evrope, a vodi ga Evropski šumarski institut. SUPERB dodatno podržava najmanje 90 regionalnih međunarodnih pridruženih projektnih partnera, svi imaju jake veze sa upravljanjem i zaštitom evropskih površinama pod šumama. Počevši od decembra 2021. godine, SUPERB ima za cilj da obnovi naš šumski pejzaž stvaranjem okruženja koje omogućava implementaciju restauracije šuma i adaptaciju različitim uslovima sredine.

SUPERB se zasniva na ogromnom, ali rasutom praktičnom znanju i lekcijama naučenim o uspešnim i neusavršenim aktivnostima restauracije i adaptacije šuma, koje će se u okviru ovov projekta sintetisati za delovanje. Povezaćemo se sa stručnjacima za restauraciju,  uključujući  i iz LIFE projekata i praktičare sa višedecenijskim iskustvima sa  alternativnim pristupima upravljanju. Ova praktična znanja biće potkopana kompilacijom veoma relevantnih naučnih  znanja,  uključujući ona iz oblasti ekonomije, upravljanja, gazdovanja šumama i uz različite aspekte o adaptaciji na klimatske  promene. U jezgru SUPERB-a, konkretne restauratorske akcije biće sprovedene  u 12 velikih demonstracionih oblasti koje se nalaze u 13 različitih zemalja, među kojima je i Srbija. Ove demo oblasti karakterišu raznolikosti stresora na evropske šume, širok spektar neophodnih akcija restauracije, ali one obuhvataju i ceo društveno-ekološki sistem, uključujući mnogostruke potrebe ljudi u pogledu ekosistemskih usluga ovih područja.

Zauzimajući sveobuhvatan i multidisciplinarni pristup, prevešćemo sva praktična i naučna  znanja o uspešnoj restauraciji u smernice za restauraciju, preporuke i  alate, koji će biti lako dostupni za restauraciju šumskih ekosistema svim zainteresovanim stranama.

 

Dodatne informacije:

Konzorcijum SUPERB-a čine sledeće organizacije: 

Wageningen Research, Prospex Institute, Albert-Ludwigs University Freiburg, Austrian Research Centre for Forests, Bangor University, Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape, University of Copenhagen, National Research Institute for Agriculture, Food and Environment, Spanish National Institute for Agriculture and Food Research and Technology, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, Land Life Company, Swedish University of Agricultural Sciences, Forest Sciences Center of Catalonia, University of Kent, Croatian Forest Research Institute, Katholieke Universiteit Leuven, University of Florence, King’s College London, University of Milan, Bosgroep zuid, Czech University of Life Sciences Prague, Forest Research, University of Novi Sad, Institute of Lowland Forestry and Environment, Cesefor, University of Belgrade, University of Lancaster, Institut Européen de la Forêt Cultivée, Fundatia Conservation Carpathia, University of Molise, County Administrative Board of Västerbotten (V-J) for Vindelälven-Juhttátahkka UNESCO Biosphere Reserve, Landesbetrieb Wald und Holz NRW, Alliance Forêts Bois, Parco Nord Milano, Junta de Castilla y León, Danish Nature Agency

SUPERB finansira Horizont 2020 kroz Grant Agreement 101036849, u vrednosti granta od 20 miliona evra za period implementacije između 2021-2025.

 

 

Datum: 
2021 12 09