Ime: 
Velisav
Prezime: 
Karaklić
Naučno zvanje: 
naučni saradnik
Stručno zvanje: 
Master inženjer šumarstva
Oblasti: 
Ekologija šuma