Ime: 
Srđan
Prezime: 
Stojnić
Naučno zvanje: 
naučni savetnik
Stručno zvanje: 
dipl. ing. šumarstva
Funkcija: 
zamenik direktora
Oblasti: 
Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća
Semenarstvo i rasadničarstvo
Šumski genetički resursi