Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu je naučnoistraživačka organizacija čiju delatnost čine:

  • Primenjena i razvojna istraživanja usmerena ka zadovoljavanju potreba neposrednih korisnika rezultata istraživanja
  • Fundamentalna (osnovna) istraživanja koja predstavljaju osnovu za primenjena i razvojna istraživanja.

Institut je 1958. godine osnovala Skupština Autonomne Pokrajine Vojvodine pod nazivom Zavod za topole. Tokom svog postojanja, Institut je više puta menjao naziv: Institut za topolarstvo, Institut za topolarstvo i vanšumsko zelenilo, Istraživačko-razvojni Institut za nizijsko šumarstvo i vanšumsko zelenilo. Od oktobra 2006. godine Institut posluje kao ustanova pod nazivom Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu.

U Institutu su do sada realizovani mnogobrojni projekti vezani za unapređenje gajenja i gazdovanja različitim vrstama drveća, konzervaciju i usmereno korišćenje šumskih genetičkih resursa, osnivanje zaštitnog zelenila, rekultivaciju degradiranih zemljišta, negu i zaštitu šuma, izradu šumsko privrednih osnova, itd.

Institut raspolaže Oglednim dobrom "Kaćka šuma" koje se nalazi nedaleko od Novog Sada i predstavlja "živu laboratoriju" Instituta za potrebe naučno-istraživačkog rada i dugoročnih ogleda u polju, ali služi i za proizvodnju kvalitetnog šumskog i ukrasnog reproduktivnog materijala namenjenog tržištu.

Istraživači Instituta uspešno su realizovali mnogobrojne međunarodne projekte i ostvaruju intenzivnu međunarodnu saradnju sa partnerima iz brojnih evropskih zemalja, Sjedinjenih Američkih Država i Južnoafričke Republike.

Institut je član međunarodnih organizacija: International Union of Forest Research Organizations (IUFRO), European Forest Institute (EFI), EVOLution of TREEs as drivers of terrestrial biodiversity (EVOLTREE) i European Forest Genetic Resources Programme (EUFORGEN). Saradnici Instituta su članovi Executive Committee of International Poplar Commission (UN-FAO-IPC), International Co-operative Programme on Assessment and Monitoring of Air Pollution Effects on Forests (ICP Forests), Forest Stewardship Council (FSC), American Phytopathological Society (APS) i International Society for Plant Pathology (ISPP).

U Institutu je trenutno zaposleno 32 radnika od kojih:

  • 21 doktora nauka
  • 4 mastera
  • 2 stručna saradnika
  • 1 tehnički saradnik
  • 3 radnika na finansijskim, računovodstvenim i administrativnim poslovima
  • 5 radnika na Oglednom dobru "Kaćka šuma"
  • 2 pomoćna radnika na poslovima održavanja objekata instituta.

Istraživači Instituta učestvuju u izvođenju nastave na osnovnim, master i doktorskim studijama na Poljoprivrednom fakultetu (Departman za hortikulturu i pejzažnu arhitekturu) i Prirodno-matematičkom fakultetu (Departman za biologiju) Univerziteta u Novom Sadu, kao i Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu (studijski program Šumarstvo).

Trenutno u Institutu pet studenata doktorskih studija obavlja naučna istraživanja za potrebe izrade svojih doktorskih disertacija. 

 

Informator o radu Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (2021. godina)

Informator o radu Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (2022. godina)

Informator o radu Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (2023. godina)