ZAVRŠENE javne nabavke
JN 61/2017-3 - Javna nabavka dobara - računarska oprema (aktivna do: )
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (JN 61/2017-3 - Javna nabavka dobara - računarska oprema)
JN 16/2017-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja (aktivna do: )
Poziv za podnošenje ponuda (JN 16/2017-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Konkursna dokumentacija (JN 16/2017-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Pitanje 1 (JN 16/2017-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Izmena konkursne dokumentacije 1 (JN 16/2017-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Konkursna dokumentacija prečišćeno (JN 16/2017-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Pitanje 2 (JN 16/2017-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Izmena konkursne dokumentacije 2 (JN 16/2017-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 (JN 16/2017-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Odluka o dodeli ugovora (JN 16/2017-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (JN 16/2017-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
JN 393/2016-1 - Javna nabavka dobara male vrednosti - serverski računar (aktivna do: )
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (JN 393/2016-1 - Javna nabavka dobara male vrednosti - serverski računar)