Na Institutu za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu je u utorak, 30. marta održana konferencija „Uticaj biljaka na zdravlje ljudi i društvo u celini“ u sklopu NATESS projekta. Projekat Natural Selfness (NATESS) se ko-finansira od strane Evropske Unije kroz Interreg IPA program prekogranične saradnje između Srbije i Mađarske. Institut na ovom projektu učestvuje zajedno sa Opštinom irig koja je glavni partner projekta, kompanijom Mora Tourist iz Morahaloma u Mađarskoj, i nevladinom organizacijom Irig moj grad iz Iriga. NATESS projekat ima za cilj poboljšanje turističke ponude regiona uz održivo korišćenje prirodnih resursa. Na konferenciji su predstavljeni do sada postignuti rezultati NATESS projekta koji uključuju i rezultate istraživanja Instituta o potencijalima različitih vrsta drveća da utiču na zdravlje ljudi. 

 

Datum: 
2021 04 01