Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu je ove godine dopunio zbirku prenosivih mernih uređaja, tako da je istraživačima na raspolaganju i rezistograf nemačkog proizvođača IML Instrumenta mechanic, model RESI Power Drill. Ovaj uređaj ima široku primenu u šumarstvu, a glavna odlika istog jeste da na osnovu grafičkog prikaza otpora koje drvo puža pri prolasku rezistografske igle uređaja, daje informacije o zdravstvenom stanju stabla (eventualnoj pojavi truleži). Uređaj je zbog svojih malih gabarita lako prenosiv, a informacije o promeni gustine drveta se dobijaju odmah po završetku merenja i moguće ih je oštampati na prenosivom štampaču. Detaljnija obrada podataka moguća je u softveru koji prati uređaj. 

Više podataka o samom uređaju možete naći na sajtu proizvođača, klikom na sledeći LINK.

 

Datum: 
2021 06 04