Ime: 
Igor
Prezime: 
Đukić
Naučno zvanje: 
istraživač na međunarodnom projektu
Stručno zvanje: 
Master ekonomista
Oblasti: 
Ekonomika šumarstva