Ime: 
Zoran
Prezime: 
Galić
Naučno zvanje: 
naučni savetnik
Stručno zvanje: 
dipl. ing. šumarstva
Funkcija: 
pomoćnik direktora
Oblasti: 
Pedologija
Ekologija šuma
Agrošumarstvo