Ime: 
Saša
Prezime: 
Pekeč
Naučno zvanje: 
naučni savetnik
Stručno zvanje: 
dipl. ing. šumarstva
Oblasti: 
Pedologija
Ekologija šuma