Ime: 
Miroslav
Prezime: 
Marković
Naučno zvanje: 
naučni saradnik
Stručno zvanje: 
dipl. ing. šumarstva
Oblasti: 
Zaštita šuma – fitopatologija