Ime: 
Miljan
Prezime: 
Samardžić
Naučno zvanje: 
istraživač na međunarodnom projektu
Stručno zvanje: 
Diplomirani inženjer poljoprivrede
Oblasti: 
Emisija gasova staklene baste
Ekotoksikologija
Određivanje teških metala, PCB, dioksina i mikotoskina