Ime: 
Milan
Prezime: 
Drekić
Naučno zvanje: 
viši naučni saradnik
Stručno zvanje: 
dipl. ing. šumarstva
Oblasti: 
Zaštita šuma – entomologija