Ime: 
Lazar
Prezime: 
Kesić
Naučno zvanje: 
naučni saradnik
Stručno zvanje: 
master biologije
Funkcija: 
pomoćnik direktora
Oblasti: 
Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća
Fiziologija biljaka