Ime: 
Dejan
Prezime: 
V. Stojanović
Naučno zvanje: 
viši naučni saradnik
Stručno zvanje: 
dipl. ing. šumarstva za obradu drveta
Oblasti: 
Entomologija
Biodiverzitet
Taksonomija
Unapređenje prirodnih vrednosti zaštićenih područja prirode
Ekologija Lepidoptera i Coleoptera