Име: 
Мартина
Презиме: 
Зорић
Научно звање: 
истраживач сарадник
Стручно звање: 
Мастер инжењер пољопривреде - хортикултура
Области: 
Екосистемске услуге