Име: 
Мирослав
Презиме: 
Марковић
Научно звање: 
научни сарадник
Стручно звање: 
дипл. инж. шумарства
Имејл: 
Области: 
Заштита шума – фитопатологија