Сарадња са привредом - национални паркови, градови и јавна предузећа
Назив Почетна година Завршна година
Испитивање емисије CO2 из земљишта у урбаним екосистемима - Град Нови Сад 2021 2022
Програм прогнозно извештајних послова у вези са заштитом биља на територији Града Новог Сада 2021 2021
Уговор о пословно-техничкој сарадњи на прогнозно извештајним пословима (Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Инђија) 2021 2021
Management plan for protection of Serbian spruce (Picea omorika) area in Serbia and Bosnia and Herzegovina (Јавно предузеће Национални парк "Тара") 2020 2020
Мониторинг заштићених врста у Националном парку "Копаоник" (Јавно предузеће Национални парк "Копаоник") 2020 2020
Прогнозно-извештајни послови у вези са заштитом здравља биља на територији Града Новог Сада 2020 2020
Preserving Sava River basin habitats through transnational management of invasive alien species (Покрајински завод за заштиту природе) 2019 2019
Израда главног пројекта за подизање ветрозаштитних појасева (Град Нови Сад, Градска управа за привреду) 2019 2019
Консалтинг услуге из области шумарства (Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда") 2019 2019
Мониторинг заштићених врста у Националном парку "Копаоник" (Јавно предузеће Национални парк "Копаоник") 2019 2019
Утицај нових дрвореда на квалитет животне средине у Београду (Градска управа Града Београда) 2019 2019
Израда главног пројекта за подизање ветрозаштитних појасева (Град Нови Сад, Градска управа за привреду) 2018 2018
Консалтинг услуге из области шумарства (Јавно предузеће за комуналну инфраструктуру и услуге "Кикинда") 2018 2018
Мониторинг диверзитета ентомофауне (Јавно предузеће Национални парк "Копаоник") 2018 2018
Уговор о пословно-техничкој сарадњи са ЈКП "Градско зеленило" Нови Сад 2018 2018
Проучавање станишта низијских дрвенастих врста (Јавно предузеће "Воде Војводине") 2013 2013
Стварање нових сорти (клонова) топола и врба и њихово увођење у производњу (Јавно предузеће "Воде Војводине") 2013 2013
Прогнозно-извештајни послови у вези са заштитом здравља биља на територији Града Новог Сада (Град Нови Сад, Градска управа за комуналне послове)
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за заштиту биља
Назив Почетна година Завршна година
Послови спровођења посебног надзора у шумским расадницима, шумским подручјима и јавним површинама над штетним организмима Dryocosmus kuriphilus, Anoplophora chinensis (Anoplohora malasiaca) и Anoplophora glabripennis, у складу са Програмом мера за 2018. годину 2016 2018
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Управа за шуме
Назив Почетна година Завршна година
Извештајно-дијагнозно-прогнозни послови у заштити шума и други послови од јавног интереса у области здравља шумског биља на територији АП Војводине 2020 2024