У четвртак, 24. новембра, у просторијама Института за низијско шумарство и животну средину одржана је радионица поводом завршетка пројекта „Development of Climate Smart Forestry (CSF) concept in the Republic of Serbia through mycorrhizal modulation of polyamine metabolism in pedunculate oak (Quercus robur L.) trees (MYCOCLIMArt)“. 

Пројекат је финансиран од стране Фонда за науку Републике Србије, у оквиру позива ПРОМИС, и реализован је у сарадњи између Института за низијско шумарство шумарство и животну средину и Природно-математичког факултета, Универзитета у Новом Саду. Самој радионици присуствовало је око 40 учесника, који су имали прилику да се упознају како са резултатима оствареним у склопу пројекта, тако и резултатима других истраживања која се спроводе на институту, а непосредно су повезана са активностима спроведеним у склопу MYCOCLIMArt пројекта. 

Подсећања ради, један од главних циљева пројекта MYCOCLIMArt био је да се утврди и процени улога микоризних гљива у ублажавању абиотичког (суше и повишене температуре) и биотичког стреса (инфекција са гљивом Erysiphe alphitoides) код храста лужњака, као једне од потенцијално најугроженијих шумских врста дрвећа на Балканском полуострву у светлу климатских промена. Знање добијено у овом пројекту о понашању храста лужњака у условима који симулирају измењене климатске услове у присутву и одсуству микоризних гљива је од великог значаја за креирање програма пошумљавања који ће бити у складу са климатским промена, чиме се доприноси развитку концепта тзв. “климатски паметног шумартсва” (енг. climate smart forestry), који за циљ има употребу шумских врста и генотипова који показују већу отпорност на факторе абиотичког и биотичког стреса. Такође, циљ пројекта је био да се генерише ново знање у научним областима шумарства, фитопатологије, биохемије и молекуларне биологије биљака, и убрза размена знања и вештина унутар новооформљеног мултидисциплинарног MYCOCLIMArt тима, те кроз примену нових научних метода и технологија повећа изврсност и видљивост како појединачних истраживача, тако и самих научних институција које су биле носиоци и учесници на пројекту.

 

Datum: 
2022 11 24