Име: 
Миљан
Презиме: 
Самарџић
Научно звање: 
научни сарадник
Стручно звање: 
Дипломирани инжењер пољопривреде
Области: 
Емисија гасова стаклене баште
Екотоксикологија
Одређивање тешких метала, ПЦБ, диоксина и микотоскина