Naša vizija

Liderska pozicija u kreiranju i primeni novih tehnologija u šumarstvu i agrošumarskim sistemima

Naša misija

Da obezbedimo rezultate istraživanja koji omogućavaju razvoj novih i unapređenje postojećih tehnologija, proizvoda i usluga u oblasti šumarstva i zaštite životne sredine, kao i da pružamo informacije i znanje, spajamo proizvođače i krajnje korisnike, pomažemo stanovništvu u svakodnevnom životu

Vesti

13.04.2024
Na osnovu člana 62. Zakona o nauci i istraživanjima (Sl. glasnik RS, br. 49/2019), i člana 36. stav 1. Statuta Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu i Odluke o  raspisivanju konkursa za izbor direktora Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu XII Broj: 133-1 od  11.04.2024. godine, raspisuje se:... Više
08.03.2024
Call for Abstracts:  XV International Agriculture Symposium "AGROSYM 2024", Jahorina, 10-13 October 2024, Bosnia and Herzegovina #AGROSYM 2024 will deal with the following thematic areas: Plant production Plant protection and food safety Organic agriculture Environment protection and natural resources management Animal... Više
09.02.2024
Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu Antona Čehova br. 13d   Novi Sad                          O G L A Š A V A Prodaju „drveta u dubećem stanju“ javnim prikupljanjem ponuda. Pozivaju se sva zainteresovana pravna lica da dostave ponudu za kupovinu „drveta... Više

Javne nabavke

Trenutno nema AKTIVNIH javnih nabavki.

Međunarodni projekti