Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu je u saradnji sa  Opštinom Irig, neprofitnom kompanijom MORA-TOURIST iz Morahaloma i nevladinom organizacijom Irig moj Grad kroz Interreg IPA HUSRB projekat Prirodni selfness (Natural Selfness) NATESS organizovao Seminar o senzornim baštama.

Seminar je održan 21.10.2019. godine u Amfiteatru Rektorata Univerziteta u Novom Sadu, gde je velikom broju učesnika predstavljen NATESS projekat, partneri na ovom projektu, kao i osnovni koncepti i trenutna saznanja o pozitivnom uticaju biljaka, odnosno boravka u prirodi na zdravlje i kvalitet života ljudi.

 

Datum: 
2019 10 21