Dana 30.05.2024. godine, u svečanoj sali Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu  održana je radionica pod nazivom „Primena zelenih tehnologija u sanaciji deponija“. Radionica je organizovana u okviru projekta „Remedijacija deponija korišćenjem energetskih zasada brzorastućih drvenastih vrsta i obezbeđivanje višestrukih ekosistemskih usluga” (TreeRemEnergy), koji je finansiran od strane Fonda za nauku Republike Srbije.

Goste su pozdravili direktor Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu (ILFE) prof. dr Saša Orlović, kao rukovodilac projekta, i direktorica Instituta za multidisciplinarna instraživanja (IMSI), dr Dragica Stanković, kao učesnica projekta. Prezentacije su održali učesnici projekta iz ILFE: dr Marina Milović, koja je pričala o idejama, ciljevima i fazama projekta; prof. dr Saša Orlović, koji je govorio o upotrebi drvenastih vrsta u fitoremedijaciji; dr Branislav Kovačević je predstavio potencijalnu upotrebu fitobafera za smanjenje štetnih efekata deponija; dok je dr Leopold Poljaković Pajnik prezentovao oglede osnovane u cilju selekcije klonova pogodnih za osnivanje zasada za fitoremedijaciju na deponijama. Boško Maravić iz BZO Čista energija iz Beograda je predstavio Projekat JPP u oblasti upravljanja otpadom u Beogradu na deponiji Vinča. Na kraju radionice je održana diskusija u kojoj je učestovao i dr Goran Trivan iz IMSI.

Pored predstavnika projektnih partnera, radionici su prisustvovali stručnjaci iz Gradske uprave za građevinsko zemljište i investicije iz Novog Sada, Pokrajinskog sekretarijata za zaštitu prirode, Gradskog zelenila iz Novog Sada i Poljoprivrednog fakulteta iz Novog Sada. Preko Teams platforme radionicu su pratili učesnici iz JKP Čistoća i zelenilo iz Subotice i JKP Zelenilo, Beograd.

 

Datum: 
2024 05 30