Topola
2017, br. 199-200, str. 107-116

Stručni rad
UDK/DOI: 630*232.31(497.113)

Proizvodnja šumskog sadnog materijala u rasadnicima Javnog vodoprivrednog preduzeća „Vode Vojvodine“Milivoj Stojanović 1, Saša Pekeč 2


1 Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine"
2 Univerzitet u Novom Sadu, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu

e-mail: mstojanovic@vodevojvodine.rs

Sažetak

Rasadnici Javnog vodoprivrednog preduzeća “Vode Vojvodine” koriste se za proizvodnju sadnog materijala topola i vrba te ostalih vrsta drveća (sitnolisni brest, bagrem, piramidalni hrast itd.).Osnovna namena ovih rasadnika je proizvodnjakvalitetnog sadnog materijala. Proizvodnja se obavlja na aluvijalnom zemljištu, gde su zastupljeni vegetativni i generativni način proizvodnje sadnog materijala. U rasadnicima se sprovode odgovarajuće agrotehničke mere, a proizvodnja sadnica prilagođena je specifičnostima vodoprivrede. Rasadnička proizvodnja je namenjena potrebama uspešnog održavanja i rekonstrukcije postojećih šuma uz kanale Hidrosistema Dunav-Tisa-Dunav sa jedne strane i uspostavljanja kontinuiteta gazdovanja šuma s druge strane.Ključne reči: Proizvodnja, rasadnik, sadni material, vodoprivreda