Topola
2017, br. 199-200, str. 5-10

Izvorni naučni rad
UDK/DOI: 631.445(497.113 Mužlja)

Karakteristike zemljišta u GJ Mužljanski ritGalić Zoran 1, Zoran Novčić 1, Radenko Ponjarac 2, Alen Kiš 3,  Sreten Vasić 1


1 Univerzitet u Novom Sadu, Institut za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu
2 Javno preduzeće "Vojvodinašume"
3 Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

e-mail: galicz@uns.ac.rs

Sažetak

U radu je izvršena analiza rasprostranjenosti različitih sistematskih jedinica zemljišta i osobina zemljišta u GJ Mužljanski rit. Najzastupljeniji tip zemljišta u GJ Mužljanski rit je ritska crnica. Osim navedene sistematske jedinice zemlјišta u GJ Mužlјanski rit su zastuplјene i sistematske jedinice černozem oglejani (livadska crnica) i močvarno glejno zemlјište.Ključne reči: Muzljanski Rit, riparian black soil, meadow black soil, gley soils