Naziv: 
Razvoj tehnoloških postupaka u šumarstvu u cilju realizacije optimalne šumovitosti (TR31070)
Tip projekta: 
Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja
Početna godina: 
2011
Završna godina: 
2018