Naziv: 
Razvoj modela za predviđanje prenamnoženja gubara (Lymantria dispar) u svetlu klimatskih promena
Tip projekta: 
Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Početna godina: 
2016
Završna godina: 
2016