Prva konferencija COST akcije CA18111 - PlantEd održana je od 5-7. novembra u Novom Sadu, u organizaciji Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu. Konferencija je organizovana u vidu zajedničkog sastanak radnih grupa i upravnog odbora, namenjenih učesnicima samog projekta, ali i otvorene konferencije na kojoj su prezentovani naučni radovi posvećeni tehnologiji uređivanja genoma u biljkama, sa osvrtom na trenutno stanje u svetu.

Skup su otvorili dr Dennis Eriksson, koordinator COST akcije CA18111, i prof. dr Saša Orlović, direktor Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu, u svojstvu organizatora skupa. Pored njih skupu su se obratili i dr Saša Stevanović, pomoćnik Pokrajinskog sekretara za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, prof. dr Stevan Stankovski, Prorektor Univerziteta u Novom Sadu i dr Svetlana Balešević-Tubić, direktor Instituta za ratarstvo i povrtarstvo.

Konferencija je okupila stručnjake iz preko 30 zemalja, a osim naučnih radnika, konferenciji su prisustvovali i predstavnici industrije, koji su imali priliku da se upoznaju sa novom tehnologijom i njenom primenom kod biljaka. 

 

Datum: 
2019 11 07