U Institutu se obavljaju istraživanja iz naučne oblasti biotehnika i sledećih naučnih disciplina:

Genetika i oplemenjivanje šumskog i ukrasnog drveća
Pedologija - ekologija šuma
Zaštita šuma:
        Entomologija
        Fitopatologija
        Herbologija
        Fitofarmacija
Gajenje šuma
Prerada drveta
Lovstvo
Agrošumarstvo
Šumarska politika

Istraživači Instituta učestvuju u izvođenju nastave na osnovnim, master i doktorskim studijama na Poljoprivrednom fakultetu (Departman za hortikulturu i pejzažnu arhitekturu) i Prirodno-matematičkom fakultetu (Departman za biologiju) Univerziteta u Novom Sadu, kao i Poljoprivrednom fakultetu Univerziteta u Istočnom Sarajevu (studijski program Šumarstvo).

Sa javnim preduzećima "Vojvodinašume" i "Vode Vojvodine" postoje dugogodišnji ugovori o poslovnoj saradnji u oblastima istraživanja, što omogućava Institutu značajnu oglednu bazu.