Naziv: 
Obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti kontrole proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća i praćenja i provere zdravstvenog stanja šumskog i ukrasnog drveća i žbunja u periodu od 2015 - 2019. godine
Tip projekta: 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za šume
Početna godina: 
2015
Završna godina: 
2019