Dana 12.12.2018. godine zbirka registrovanih sorti topola i vrba Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu postala je bogatija za još jednog člana. Rešenjem Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Uprave za šume, klon američke crne topole „Bora“ (Populus deltoides cl. Bora) priznat je kao polazni materijal za proizvodnju testiranog (sortnog) reproduktivnog materijala šumskog drveća. Na stvaranju pomenute sorte učestvovali su istraživači Instituta: prof.dr Saša Orlović, dr Zoran Galić, dr Branislav Kovačević, dr Milan Drekić i dr Saša Pekeč.

Testiranje klona vršeno je u ogledima osnovanim na područjima kojima gazduju ŠG Sremska Mitrovica i ŠG “Banat” Pančevo, Javnog preduzeća „Vojvodinašume“ Petrovaradin.

Rešenje o priznavanju moguće je naći na sledećem LINKU.

 

Datum: 
2018 12 13