Ime: 
Milutin
Prezime: 
Đilas
Naučno zvanje: 
istraživač pripravnik
Stručno zvanje: 
dipl. ing. šumarstva
Oblasti: 
Zaštita šuma