Naziv: 
Monitoring diverziteta entomofaune–(JP Nacionalni park „Kopaonik“)
Tip projekta: 
SARADNJA SA PRIVREDOM
Početna godina: 
2018
Završna godina: 
2018