Naziv: 
Ugovor o pružanju konsalting usluga iz oblasti šumarstva – (JP za komunalnu infrastrukturu i usluge „KIKINDA“)
Tip projekta: 
SARADNJA SA PRIVREDOM
Početna godina: 
2018
Završna godina: 
2018