Naziv: 
Obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti dijagnostike štetnih organizama i zaštite zdravlja šumskog bilja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine RS u periodu od 2015 – 2019. godine
Tip projekta: 
Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za šume
Početna godina: 
2015
Završna godina: 
2019