Naziv: 
Obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti dijagnostike štetnih organizama i zaštite zdravlja šumskog bilja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine RS u periodu od 2015 – 2019 godine
Tip projekta: 
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA – UPRAVA ZA ŠUME
Početna godina: 
2015
Završna godina: 
2019