Naziv: 
Obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti kontrole proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća i praćenja i provere zdravstvenog stanja šumskog i ukrasnog drveća i žbunja u periodu od 2015-2019. godine
Tip projekta: 
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE, VODOPRIVREDE I ŠUMARSTVA – UPRAVA ZA ŠUME
Početna godina: 
2015
Završna godina: 
2019