Dana 02. i 03.10.2019. godine, u okviru IPA prekograničnog projekta "Natural Selfness" (NATESS), održana je dvodnevna internacionalna konferencija pod nazivom "Izazovi u kreiranju novih turističkih niša". 

Prvi dan konferencije održan je u Vrdniku uz prisustvo brojnih stručnjaka iz oblasti medicine, turizma, sporta, wellness-a i šumarstva, koji su imali priliku da promovišu i razmene iskustava vezano za pozitivan uticaj šuma na zdravlje ljudi i kvalitet života. Na sastanku su učestvovali i stručnjaci Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu - dr Marko Kebert i Martina Zorić.

Drugi dan koferencije bio je posvećen upoznavanju šireg auditorijuma sa značajem šuma za razvoj turizma, održivi razvoj i unapređenje kvaliteta životne sredine. Tim povodom je na "52. Međunarodnom sajmu lova i ribolova" (LORIST) održana panel diskusija na napred navedene teme, u kojoj je ispred Instituta za nizijsko šumarstvo i životnu sredinu učestvovala Martina Zorić, stručnjak za ekosistemske usluge.

Treba istaći da je u okviru konferencije obeležen i "European Cooperation Day" koji je posvećen uspešnoj prekograničnoj saradnji između Srbije i Mađarske u okviru Interreg IPA programa.

 

Datum: 
2019 10 03