Naziv: 
Monitoring diverziteta entomofaune (Javno preduzeće Nacionalni park "Kopaonik")
Tip projekta: 
Saradnja sa privredom - nacionalni parkovi, gradovi i javna preduzeća
Početna godina: 
2018
Završna godina: 
2018