Akademsko zvanje: 
dr sci
Ime: 
Mirjana
Prezime: 
Stevanov
Strucno zvanje: 
dipl. ing. šumarstva
Oblasti: 
Šumarska politika i ekonomika