Akademsko zvanje: 
dr sci
Ime: 
Marina
Prezime: 
Katanić
Strucno zvanje: 
dipl. biolog
Oblasti: 
Mikrobiologija
Fitoremedijacija