Ime: 
Ljubomir
Prezime: 
Kljajić
Naučno zvanje: 
istraživač na međunarodnom projektu
Stručno zvanje: 
Master pravnik
Oblasti: 
Prava intelektualne svojine