Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede - Uprava za šume
Naziv Početna godina Završna godina
Praćenje uticaja prekograničnog aerozagađenja na šumske ekosisteme na području AP Vojvodine 2013 2021
Obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti kontrole proizvodnje reproduktivnog materijala šumskog drveća i praćenja i provere zdravstvenog stanja šumskog i ukrasnog drveća i žbunja u periodu od 2015 - 2019. godine 2015 2019
Obavljanje poslova od javnog interesa u oblasti dijagnostike štetnih organizama i zaštite zdravlja šumskog bilja na teritoriji Autonomne Pokrajine Vojvodine RS u periodu od 2015 – 2019. godine 2015 2019
Multidisciplinarna istraživanja procesa sušenja šuma 2015 2015
Istraživanje mogućnosti primene inovativnog nstrumenta mobilizacije privatnih šumovlasnika u uslovima Srbije 2013 2013
Modeliranje vegetacije u šumskim ekosistemima u skladu sa scenarijima klimatskih promena 2013 2013
Multidisciplinarna istraživanja procesa sušenja šuma 2013 2013
Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Naziv Početna godina Završna godina
Uticaj specifičnih uslova urbane sredine na vitalnost drvoreda 2021 2024
Bioekološka istraživanja hrasta kitnjaka u cilju održivog gazdovanja šumama u Nacionalnom parku "Fruška gora" 2016 2019
Genetički diverzitet hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u AP Vojvodini – osnov za povećanje prozvodnje drveta u izmenjenim klimatskim uslovima 2018 2018
Uloge šumske vegetacije u revitalizaciji degradiranih poljoprivrednih zamljišta u Vojvodini 2018 2018
Proučavanje kompeticijskih odnosa stabala u zasadima različitih klonova topola na aluvijalnim staništima u Vojvodini, kao osnov za regulisanje prostora za rast u skladu sa klimatskim promenama 2017 2017
Molekularni mehanizmi odgovora topola na stres zaslanjenosti- mogućnost pošumljavanja halomorfnih zemljišta u Vojvodini 2016 2016
Rasprostranjenje, štetnost i mogućnost suzbijanja invanzivne vrste Corythucha arcuata u šumama hrasta lužnjaka 2016 2016
Razvoj modela za predviđanje prenamnoženja gubara (Lymantria dispar) u svetlu klimatskih promena 2016 2016
Istraživanje edafskih uslova na području Subotičke peščare u cilju ublažavanja posledica klimatskih promena 2015 2015
Molekularni mehanizmi odgovora topole na stres zaslanjenosti – mogućnost pošumljavanja hloromorfnih zemljišta u Vojvodini 2015 2015
Istraživanja mogućnosti primene različitih klonova topola i vrba u prečišćavanju (fitoremedijaciji) poljoprivrednih zemljišta u cilju proizvodnje zdrave hrane i ruralnog razvoja 2014 2014
Očuvanje i unapređenje stanja šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u AP Vojvodini 2014 2014
Istraživanje edafskih i hidroloških osobina aluvijalne ravni u cilju pouzdanog izbora vrsta za pošumljavanje 2013 2013