Saradnja sa privredom
Naziv Početna godina Završna godina
Stvaranje novih sorti (klonova) topola i vrba i njihovo uvodjenje u proizvodnju (Javno preduzeće "Vode Vojvodine") 2013 2013
Unapređenje gajenja nizijskih šuma (Javno preduzeće "Vojvodinašume") 2013 2013
Zaštita šuma (Javno preduzeće "Vojvodinašume") 2013 2013
Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za visoko obrazovanje i naučnoistraživačku delatnost
Naziv Početna godina Završna godina
Bioekološka istraživanja hrasta kitnjaka u cilju održivog gazdovanja šumama u Nacionalnom parku "Fruška gora" 2016 2019
Genetički diverzitet hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u AP Vojvodini – osnov za povećanje prozvodnje drveta u izmenjenim klimatskim uslovima 2018 2018
Uloge šumske vegetacije u revitalizaciji degradiranih poljoprivrednih zamljišta u Vojvodini 2018 2018
Proučavanje kompeticijskih odnosa stabala u zasadima različitih klonova topola na aluvijalnim staništima u Vojvodini, kao osnov za regulisanje prostora za rast u skladu sa klimatskim promenama 2017 2017
Molekularni mehanizmi odgovora topola na stres zaslanjenosti- mogućnost pošumljavanja halomorfnih zemljišta u Vojvodini 2016 2016
Rasprostranjenje, štetnost i mogućnost suzbijanja invanzivne vrste Corythucha arcuata u šumama hrasta lužnjaka 2016 2016
Razvoj modela za predviđanje prenamnoženja gubara (Lymantria dispar) u svetlu klimatskih promena 2016 2016
Istraživanje edafskih uslova na području Subotičke peščare u cilju ublažavanja posledica klimatskih promena 2015 2015
Molekularni mehanizmi odgovora topole na stres zaslanjenosti – mogućnost pošumljavanja hloromorfnih zemljišta u Vojvodini 2015 2015
Istraživanja mogućnosti primene različitih klonova topola i vrba u prečišćavanju (fitoremedijaciji) poljoprivrednih zemljišta u cilju proizvodnje zdrave hrane i ruralnog razvoja 2014 2014
Očuvanje i unapređenje stanja šuma hrasta lužnjaka (Quercus robur L.) u AP Vojvodini 2014 2014
Istraživanje edafskih i hidroloških osobina aluvijalne ravni u cilju pouzdanog izbora vrsta za pošumljavanje 2013 2013
Istraživanje mogućnosti obnove šuma hrasta kitnjaka u cilju realizacije smernica Master plana održivog razvoja Nacionalnog parka "Fruška gora" (prva faza) 2013 2013
Izbor tehnoloških postupaka za pošumljavanje površina ugroženih degradacionim procesima u Vojvodini 2013 2013
Program razvoja šumarstva na teritoriji AP Vojvodine 2013 2013
Republika Srbija, Autonomna pokrajina Vojvodina, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo
Naziv Početna godina Završna godina
Izbor vrsta drveća, načina i mogućnosti pošumljavanja degradiranih poljoprivrednih zemljišta u Vojvodini u cilju njihove revitalizacije 2014 2014