ZAVRŠENE javne nabavke
JN 92-1/2016 - Javna nabavka  male vrednosti - šumarske usluge-usluge povezane sa šumarstvom (aktivna do: )
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (JN 92-1/2016 - Javna nabavka  male vrednosti - šumarske usluge-usluge povezane sa šumarstvom)
- Prodaja „drveta u dubećem stanju“ javnim prikupljanjem ponuda (aktivna do: )
Poziv za podnošenje ponuda ( - Prodaja „drveta u dubećem stanju“ javnim prikupljanjem ponuda)
JN 96/2015 - Javna nabavka dobara - laboratorijska oprema, otvoreni postupak (aktivna do: )
Poziv za podnošenje ponuda (JN 96/2015 - Javna nabavka dobara - laboratorijska oprema, otvoreni postupak)