ZAVRŠENE javne nabavke
JN 58-2018-1 - Javna nabavka - električne energije (aktivna do: )
Odluka o dodeli ugovora (JN 58-2018-1 - Javna nabavka - električne energije)
JN 25/2018-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja (aktivna do: )
Konkursna dokumentacija prečišćeno (JN 25/2018-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 2 (JN 25/2018-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Odluka o dodeli ugovora (JN 25/2018-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (JN 25/2018-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Poziv za podnošenje ponuda (JN 25/2018-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Konkursna dokumentacija (JN 25/2018-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Pitanje 1 (JN 25/2018-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Izmena konkursne dokumentacije 2 (JN 25/2018-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Konkursna dokumentacija (JN 25/2018-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Pitanje 1 (JN 25/2018-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Izmena konkursne dokumentacije 2 (JN 25/2018-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Konkursna dokumentacija prečišćeno (JN 25/2018-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Obaveštenje o produženju roka za podnošenje ponuda 1 (JN 25/2018-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Odluka o dodeli ugovora (JN 25/2018-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (JN 25/2018-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
Poziv za podnošenje ponuda (JN 25/2018-1 - Javna nabavka usluga - angažovanje agencije za nabavku usluga avio saobraćaja i hotelskog smeštaja)
- Prodaju „drveta u dubećem stanju“ javnim prikupljanjem ponuda (aktivna do: )
Poziv za podnošenje ponuda ( - Prodaju „drveta u dubećem stanju“ javnim prikupljanjem ponuda)