Trenutno nema AKTIVNIH javnih nabavki.

Lista ZAVRŠENIH javnih nabavki

JN 92/2016-3 - Javna nabavka  male vrednosti - šumarske usluge-usluge povezane sa šumarstvom (završena dana: )
Obaveštenje o zaključenom ugovoru (JN 92/2016-3 - Javna nabavka  male vrednosti - šumarske usluge-usluge povezane sa šumarstvom)
- Prodaja „drveta u dubećem stanju“ javnim prikupljanjem ponuda (završena dana: )
Poziv za podnošenje ponuda ( - Prodaja „drveta u dubećem stanju“ javnim prikupljanjem ponuda)